Betway bonusstraff bekräftas i svensk domstol

Betways överklagande av ett bötesbelopp på 100 000 kronor som utfärdats på grund av en bonuskampanj har avslagits av den svenska förvaltningsrätten i Linköping.

 

Betway fick böterna på 100 000 kronor (8 086 pund/ 9 525 euro/ 9 922 dollar) av Spelinspektionen i juni 2021. Det gällde en 200 % match-deposit-bonus som gjordes tillgänglig för alla svenska kunder, snarare än de som var registrerade med en som det var tänkt.

Bonusen marknadsfördes inte aktivt till kunderna, men 52 personer utnyttjade kampanjen under tre timmar. Betway hävdade att straffet borde sänkas. Operatören hävdade att definitionen av en bonus är öppen för tolkning och att eftersom erbjudandet inte marknadsfördes användes det inte för att uppmuntra spelare att registrera sig för varumärket.

Betway påpekade att man hade vidtagit åtgärder för att se till att en liknande situation inte skulle uppstå i framtiden, och noterade att inga spelare hade förlorat några pengar till följd av detta. Betway hävdade därför att överträdelsen borde betraktas som mindre allvarlig och att böterna därför borde minskas.

Förvaltningsdomstolen ansåg dock att erbjudandet om 200 procent matchade insättningar faktiskt utgjorde en bonus. Därför fanns det enligt domstolen ingen anledning att sänka bötesbeloppet, som den inte ansåg vara varken oproportionerligt eller för högt.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *